welkom bij vakantie in Turkye Turkije en Griekenland

Openbaring 2: Brief aan de gemeente te Pergamus.Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft:

13 Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont.

14 Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de IsraŽlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen.

15 Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de NikolaÔeten.

16 Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden.

17 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.welkom bij vakantie in Turkye is ook Efeze