vakantie,Griekenland,Korinthe,gemeente

Toelichting 2e brief aan de gemeente van Korinthe: De apostel Paulus.


SCHRIJVER van de 2e brief aan de gemeente van Korinthe: De apostel Paulus.

PLAATS: Efeze.

ONTSTAAN: 57 na Christus.

INHOUD:
Met Paulus eerste brief aan de KorinthiŽrs waren niet alle problemen opgelost.
De brief had gedeeltelijk resultaat, maar er moest meer gebeuren. Vooral over eigen gezag moest Paulus het nodige rechtzetten.
Er was sprake van een groot wantrouwen ten aanzien van hem, waarvan de redenen niet duidelijk zijn.
Met grote bezorgheid schrijft Paulus echter deze brief om hen opnieuw te overtuigen van zijn apostolisch gezag.
Ook probeert hij enkele meer practische zaken aan de orde te stellen, zoals het steunen van arme medegelovigen elders

THEMA: Onderwerp van deze brief is de overwinning op de tegenslag.
Het is een erg persoonlijke brief,
geschreven door iemand die van zijn mensen houdt maar door hen slecht behandeld was.
Wanneer Paulus een opsomming van zijn levenservaringen geeft en vertelt over zijn christelijke bediening, is daar in zichtbaar Gods genade aan het werk, die het kwade omzet in het goede.
Satan probeert voortdurend God's werk te verwoesten, maar God's macht is veel groter en maakt sterk, wie op Hem vertrouwen.


griekenland

eXTReMe Tracker