SCHRIJVER van de brief Efeze: De apostel Paulus.

PLAATS: Rome.

ONTSTAAN: 60 of 61 na Christus.

INHOUD: Paulus schreef deze brief toen hij in Rome gevangen zat, met de bedoeling de christenen in
Klein-AziŽ te troosten en te bemoedigen.

Hij geeft hun een overzicht van de geschiedenis, te beginnen met de eeuwigheid achter ons, waarin God Zijn heilsplan met de wereld ontwierp;

vervolgens het heden waarin God hen verlost, die in Christus geloven en tenslotte de toekomst waarin alle kwaad zal worden overwonnen.

Paulus wijst erop dat zich een grote strijd afspeelt in het heden omdat de tegenpartij bestaat uit onzichtbare wezens (hoofdstuk 6:12).

Omdat gelovigen echter leden van het Lichaam van Christus zijn, hebben zij de macht om weerstand te bieden. Tenslotte behandelt Paulus enkele praktische onderwerpen uit het christelijke leven: huwelijk, gedrag, ouders, kinderen en dienaren.

THEMA: De grondgedachte van deze brief is dat Gods eeuwige heilsplan wordt uitgevoerd door Christus en
Zijn Lichaam, de Gemeente. Wie gelooft, is in Christus en vindt in Hem verlossing en geborgenheid. Dit alles is door God gepland vanaf de eeuwigheid. boni supermarkt

eXTReMe Tracker