vakantie Turkije en Griekenland

Vakantie in Turkije en Griekenland.

Efeze 1
Smyrna
Pergamus
Sardis Thyatire
Filadelfia
Paulus dankzegging
Eensgezindheid
en nederigheid

Doel Paulus
De vrede van God
De kaart van Griekenland
Info Griekenland

Bent u pas op vakantie geweest of gaat u binnenkort op vakantie naar Turkije of Griekenland ? Heeft u dan er wel eens bij stilgestaan wat er 2000 jaar geleden in deze regio gebeurde! Toen zagen Turkije en Griekenland er heel anders uit.

Informatie Turkije


Deze website heeft als doel om hier op in te gaan. In de eerste plaats ontvangt u informatie over de bekende 7 gemeenten in deze regio in Turkije. Deze gemeenten zijn ontstaan nadat Paulus door deze regio is getrokken en de bewoners in aanraking bracht met het evangelie. Paulus voerde er tijdens zijn zendingreis gesprekken met de inwoners. Als gevolg hiervan zijn deze christelijke gemeenten gesticht. De gemeenten treft u aan op de inhoudsopgave hieronder. Ook is er een kaartje opgenomen van de plaatselijke situatie 2000 jaar terug van de belangrijkste gemeenten uit dut bijbelboek.


2. Griekenland


In de tweede plaats is de brief aan de gemeente van Filippi opgenomen. Een gemeente in MacedoniŽ ofwel Griekenland. Deze gemeente is ontstaan nadat Paulus en Timotheus in deze gemeente zijn geweest. In het boek handelingen 16 is vermeld dat Lydia de Purperverkoopster en de gevangenbewaarder tot bekering komen. Hierna is deze gemeente dus tot stand gekomen en verder gegroeid. De brief aan de gemeente van Fillipi is door Paulus opgesteld in de gevangenis in Rome en waarschijnlijk door hem gedicteerd. Dit betekent dus dat de brief in Italie is geschreven.

3. Wens


Verder doe ik U een tip van de hand. Doe eens wat onderzoek aan de hand van de kaart en probeer de bijbelgedeelten die u leest eens een plaats te geven. Op zich kan er dan een extra dimensie aan uw vakantie worden toegevoegd. Al met al wens ik u veel vakantie- en studieplezier toe bij het bezoeken en verdiepen in Turkije.

Links
Meer informatie ?
Vliegvakantie
Budget adsl Solcon
Digitale telefonie
Solcon hosting
Telefoonfilter Solcon
Huisje
Betekenis gsm
Winkelen in Drenthe
Winkelen in Antwerpen
Laodicea
De kaart van Turkije
Link bijbel Link super Kamperland Winkelen in Kamperland

sitemap